För mycket fokus på pris och för lite på kvalitet i upphandlingar

Det fokuseras för mycket på lågt pris och för lite på kvalitet hos de upphandlande myndigheterna i Sverige. Det visar en undersökning som Visma har gjort.

Fler än 9 av 10 leverantörer anser att det finns utmaningar med att lämna anbud till offentlig sektor. Den huvudsakliga anledningen är att myndigheter har för stort fokus på pris och för lite fokus på kvalitet, men även att kravställningarna är krångliga och förfrågningsunderlagen otydliga. Det framgår av Vismas ”Anbudsbarometer 2019” som har besvarats av 390 företag i olika branscher.

– Nya LOU (Lagen om offentlig upphandling) 2017 skulle ge större möjlighet att ställa hållbarhetskrav och till exempel ta hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar. Undersökningen visar att utvecklingen fortsätter i en riktning där upphandlande enheter fortfarande i hög grad fokuserar på lägsta pris, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Anbudsbarometern visar att om större fokus lades på kvalitet i en upphandling skulle leverantörerna lämna fler anbud i offentliga upphandlingar. Trenden idag är att andelen upphandlingar där det bara finns en enda anbudslämnande leverantör ökar.

Drygt 83 procent av respondenterna har någon gång avstått från att lämna anbud. De främsta orsakerna är att kravspecifikationerna är irrelevanta och omöjliga att uppnå, att det överlag är för stort fokus på lågt pris och att chansen att vinna upphandlingen är för liten. Knappt 23% av de tillfrågade leverantörerna tycker att det är ett sunt eller mycket sunt upphandlingsklimat i Sverige.

– Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg och ett styrmedel för att främja hållbar samhällsutveckling. Ett effektivt nyttjande av skattemedel är mer än fokus på lägsta pris. Även om det förstås går att ställa obligatoriska krav på kvalitet och hållbarhet och sedan utvärdera på lägsta pris, så ser vi inte att utvärderingsgrunderna "bästa förhållandet mellan pris och kvalitet" och "kostnad" (ex. LCC) används i den utsträckning jag hade trott och hoppats på, säger Marie Ceder.

Undersökningen visar också att färre än hälften av företagarna kontaktar den upphandlande myndigheten i förväg, många vet inte om att de får ta kontakt med myndigheten i ärendet. Ytterligare en orsak är att man saknar kännedom om kommande upphandlingar.

– Upphandlarna har blivit mer positiva till dialog och vi ser ett tydligt mönster som visar att offentlig sektor jobbar mer aktivt med detta. Vi måste våga prata med varandra och göra det på ett tidigt stadium i processen. Vår undersökning visar att upphandlande myndigheter kan bli bättre på dialog, säger Marie Ceder.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 29 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste