Digital marknadsplats förmedlar maskin- och transporttjänster

Kostnaderna i branschen som uppstår till följd av kvalitetsbrister och kommunikationsmissar är höga inom bygg- och anläggningsbranschen, vilket branschens egna utredningar visar. Det vill Kubicom med sin digitala marknadsplats för maskin- och transporttjänster, råda bot på.

Kubicoms digitala marknadsplats förmedlar maskin- och transporttjänster till anläggningsbranschen. Foto: Kubicom

Kubicom har sedan starten för sex år sedan utvecklat en digital marknadsplats för maskin- och transporttjänster tillsammans med branschens beställare och leverantörer. Avrop, kommunikation och genomförande dokumenteras och lagras för att skapa ordning och reda och därmed minimera risken för kommunikationsmissar och effektivisera flera moment.

– Det handlar inte nödvändigtvis om att arbeta snabbare – snarare om att frigöra tid och resurser genom att förenkla processer och arbeta smartare, berättar Anders Olsson, vd för Kubicom.

Verktyget ska vara en marknadsplats för att förmedla maskin- och transporttjänster med ett minimalt eller inget utbyte av papper, utan istället via smartphone eller ett datorverktyg för att ritningar, säkerhetsföreskrifter och andra viktiga dokument ska följa med från start till slut.

– Du kan styra ditt projekt i realtid och alla dokument följer med hela vägen till slutkund, säger Anders Olsson.

I dagsläget är ungefär 700 bilar och maskiner anslutna till den digitala plattformen på den svenska marknaden. Det är strax under 100 företag som är kunder. På den finländska marknaden, som bolaget gav sig in i somras, finns redan en handfull kunder.

– Det krävs tålamod att förändra ett arbetssätt i en bransch, poängterar Anders Olsson. Men digitaliseringen gör sitt intåg. Telefonerna och de digitala verktyg som vi bär omkring i fickan i vardagen har en enorm potential att förändra hela världen, säger han.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste