Förlängd utredningstid för järnvägsunderhållsutredning

I mars förra året beslutade regeringen att starta en utredning om att låta Trafikverket ta över basunderhåll av den svenska järnvägen från Infranord. Nu konstaterar man att ytterligare utredningar behöver göras och utredningstiden förlängs.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth vill att Trafikverket ska få mer att säga till om när det gäller järnvägsunderhåll. Foto: Regeringen

I den utredning som har gjorts så här långt konstaterar den särskilda utredaren att det krävs en bredare analys av vilka delar som bör överföras till Trafikverket för att förslaget ska kunna bidra till att underhållet utvecklas och effektiviseras. Regeringen förlänger nu utredningstiden till den 31 december.

– Inriktningen är att Trafikverket ska ha en ökad statlig styrning av underhållet. Nu vidgar vi uppdraget och ger utredaren möjlighet att ta ett bredare grepp och se hur hanteringen och styrningen av underhållet kan bli bättre, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i en intervju med Dagens Nyheter. 

– Jag tror att entreprenörerna gör ett utmärkt jobb, men jag tror också att Trafikverket tappade en del kompetens när man avhände sig stora delar av sina resurser i samband med att marknaden ändrades för ett antal år sedan. Det finns säkert delar där Trafikverket behöver stärka sin kompetens, men även kunna ta ansvar i egen regi, inte minst i de delar som kanske inte marknadsaktörerna ser som de mest prioriterade, fortsätter han i intervjun med DN. 

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste