NRC renodlar och säljer konsultverksamhet

NRC Group kommer att fokusera på att öka underhåll-, mark och anläggning-, järnvägs- och miljö-affärsverksamhet. Därför säljer man av design- och konsultverksamhet i Finland och Sverige tilll Sweco.

NRC Group renodlar sin verksamhet och säljer därför av design- och konsultverksamhet till Sweco. Foto: NRC

Sweco förvärvar NRC Group Finlands designdivision inklusive dotterbolaget Nordic Infrapro AB i Sverige och NRC Arcus Oy i Finland. Som marknadsledande i Finland inom järnvägsdesign har NRC Groups Design-enhet en lång historia av att leverera betydande projekt med mer än 320 expertkonsulter: 260 i Finland och 60 i Sverige.

– Framöver kommer NRC Group att koncentrera sig på att utveckla sina kärnverksamheter - underhåll, mark och anläggning, järnväg och miljö. Vi ser betydande synergier mellan våra kärnverksamheter och det är viktigt att ha tillräckliga resurser inom ledning och finansiell kapacitet för att kunna fortsätta växa dessa verksamheter. Detta stöder vårt mål att bli en ledande entreprenör inom infrastruktursegmentet i Norden, sammanfattar Henning Olsen, vd för NRC Group.

– Infrastrukturmarknaden växer snabbt i alla nordiska länder och kommer att bli mer komplex i framtiden. Vi tror att som en del av ett större konsultföretag kan vår designavdelning nå sin fulla potential och öka sin konkurrensfördel. Design och konsulttjänster har varit en viktig del av vår verksamhet och med detta förvärv har vi hittat en industriell ägare med den bästa förmågan att utveckla den”, fortsätter Henning Olsen.

NRC Group kommer att fortsätta att ha ett nära samarbete med Sweco i både Finland och i Sverige i framtiden. Efter förvärvet stärker Sweco sitt fotfäste inom järnvägsdesignteknik och blir den ledande experten på järnvägsdesign i Nordeuropa med mer än 1 200 yrkesverksamma inom transportinfrastruktur.

– Genom tillskottet av högkvalificerad kompetens stärker Sweco ytterligare sin marknadsledande position i Sverige. Ökade transporter på järnväg är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga klimatförändringar - ett område där Sweco redan idag är starkt engagerad som expert och rådgivare”, säger Ann-Louise Lökholm-Klasson, vd för Sweco Sverige.

Avyttringen är ett strategiskt steg mot att fokusera på NRC:s kärnverksamhet och frigör resurser för att driva tillväxt inom andra affärsområden.

Processen för godkännande från den finska konkurrensmyndigheten har initierats. Affären är värd 42,5 miljoner euro och beräknas vara klar i november.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Senaste