Samarbete med försvaret ska ge kompetens till anläggningsbranschen

Swecon och Lantmännen Maskin har ingått avtal med Försvarsmakten. Bland annat vill man ge anställda möjlighet till att kunna ha deltidsuppdrag inom försvar eller hemvärn och att ha arbetat för ena eller andra organisationen ska vara starkt meriterande i karriären. 

Swecon levererar inte bara maskiner till försvarsmakten. Nu har man även ingått ett samarbetsavtal gällande rekrytering. 

− Den svenska transportbranschen saknar tekniker och för Lantmännen är detta en ny och spännande väg att hitta och behålla medarbetare. Våra bolags geografiska spridning matchar väl Försvarsmaktens, vilket vi ser som en stor styrka i detta samarbete, säger Anita Asklund, HR- & Kommunikationsdirektör vid Division Lantbruk, Lantmännen.

− Många av de vi anställer direkt från skolan behöver vägledning för att utvecklas som individer, ta ansvar och bli trygga i sig själva. De generella kompetenser som man erhåller i Försvarsmakten av struktur, teamkänsla och säkerhetstänk tycker vi är väldigt relevanta varför vi ser att vi vill utveckla ett samarbete kring personal, säger Joakim Arndorw, affärschef Service och Reservdelar på Swecon. 

Från Swecon och Lantmännen Maskins sida vill man erbjuda möjlighet för de anställda att kunna ha deltidsuppdrag inom försvarsmakten vid sidan av sitt ordinarie arbete. Att ha jobbat för ena eller andra parten ska också vara starkt meriterande för individen. Avsiktsförklaringen möjliggör också en planerad karriärväxling för heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

− Vi ser detta som ett långsiktigt samarbete där vi ser fyra vinnare, nämligen att det är bra för näringslivet, bra för Försvarsmakten, bra för Sverige och framförallt för individen, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden fortsätter Klas.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Senaste