Fler kvinnor bakom ratten i lastbilar

Allt fler kvinnor väljer att köra lastbil. Det visar en färsk rapport från TYA. Under den senaste 12-månadersperioden var 12 procent av de nyanställda lastbilschaufförerna kvinnor.

Allt fler kvinnor väljer att köra lastbil. En av dem är Sofie Persson på Forslunds Bulktransport AB i Gävle. Foto: Alfred Runow

Totalt sett är bara sju procent av landets alla lastbilschaufförer kvinnor, men trenden håller på att vända, enligt TYA:s trendindikator. Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor, vilket motsvarar ungefär 12 procent. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland med 10 procent och lägst andel återfinns i Småland/Blekinge med bara fem procent.  

– De senaste tre åren har vi sett en försiktig ökning av kvinnor som kör lastbil, men tittar man på gymnasieskolans transportutbildning är trenden tydlig, där utgör kvinnor i dag närmare 25 procent av eleverna, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA.

Av rapporten framgår också att trycket på den svenska transportbranschen är fortsatt högt, närmare hälften av de tillfrågade åkeriföretagen säger att de kommer att anställa under det närmaste halvåret och att behovet på helår beräknas vara ungefär 6 000 förare. Efterfrågan är den näst högsta sedan 2010 och slås bara av 2018 års mätning.

– Vår långsiktiga bedömning kvarstår – att det behövs 50 000 lastbilsförare i Sverige de närmaste tio åren. Vi ser visserligen en tendens till avmattning, men från en extremt hög nivå, fortsätter Lasse Holm.

Under 2019 utbildas runt 3 000–3 500 nya lastbilsförare i Sverige, vilket inte är tillräckligt för att fylla det behov som finns. Flera gymnasieskolor har ökat antalet platser och regeringen har avsatt medel till Komvux förarutbildning, samtidigt har Arbetsförmedlingen dragit ner på antal platser.

– För att klara tillgång och efterfrågan behövs sammanlagt 4 000 utbildningsplatser. Tyvärr har Arbetsförmedlingens utbildningar haft stora problem med kvaliteten, vilket gör att vissa deltagare riskerar att inte bli anställningsbara i slutändan, säger Lasse Holm.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste