Gemensamt krafttag för säkrare arbetsplatser

Peab, Skanska, Veidekke och JM tar nu gemensamt tag för att öka säkerheten på arbetsplatserna. Tillsammans med ID06 har man enats om en gemensam digital lösning, ID06 Kompentensdatabas för att enkelt kunna följa upp att alla underentreprenörer har den behörighet som krävs för vissa arbetsmoment. Vid årsskiftet börjar det nya systemet tillämpas.

Skanska, Peab, Veidekke och JM har enats om en digital lösning, ID06 Kompentensdatabasen, för att kunna försäkra sig om att alla på arbetsplatserna har adekvat utbildning för de moment som de ska utföra. 

Kravet på detta har funnits länge och nu kommer en lösning att enkelt kunna följa upp efterlevnad. Kompetensdatabasen medger enkel uppföljning av behörigheter som underentreprenörer behöver för att utföra vissa arbetsmoment som kräver utbildning/certifikat.

– Det kommer att underlätta enormt mycket på alla våra arbetsplatser runt om i landet och bidra till säkrare arbetsmoment och arbetsplatser. Inledningsvis börjar vi med tio riskområden där det finns branschgemensamma utbildningar som används för behörighet. Den 1 januari 2020 börjar vi tillämpa det nya systemet, som kommer göra det möjligt för våra arbetsplatser att enkelt kunna följa upp om individen har rätt behörighet för att utföra arbetet eller ej, säger Helena Parker, arbetsmiljöchef på Skanska, i ett pressmeddelande.

– Vi uppmuntrar våra underentreprenörer att lägga in sina behörigheter i ID06 Kompetensdatabas och vid behov komplettera sina utbildningar. Vi har förståelse för att våra underentreprenörer kan behöva viss tid för att ordna detta men vi är alla överens om att vi på lite sikt kommer att ställa detta som krav för att arbeta med oss, säger Anders Berge, chef för kompetensförsörjning på Peab.

Krav på utbildning för riskabla arbetsmoment har funnits länge, men det har varit svårt att kontrollera att alla verkligen har rätt utbildning att utföra arbetsmomenten.

– Det har varit svårt och omständligt att göra rätt. Nu får vi en digital lösning som gör det enklare både för oss som huvudentreprenörer att kontrollera och för alla våra underleverantörer att vidimera rätt kompetens, säger Eddie Strömberg, kompetensutvecklingschef på Veidekke och Helena Paulun, arbetsmiljöchef på JM håller med.

– Att Peab, Skanska, Veidekke och JM börjar med dessa tio behörigheter men har ambitionen att fortsätta samarbetet med fler behörigheter för branschens bästa tycker vi är riktigt bra, säger Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Sveriges Byggindustrier.

Dessa 10 utbildningar/certifikat kommer att kunna kontrolleras på alla Skanskas, Peabs, Veidekkes och JM:s arbetsplatser från 1 januari 2020:
– Byggbranschens säkerhetsutbildning
– Asbest
– Elsäkerhet
– Fallskydd
– Heta arbeten
– Härdplaster
– Mobila arbetsplattformar
– Säkra Lyft
– Ställning
– Arbete på väg

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste