Vädret orsak till höjdavvikelser

Under sommaren har många maskinentreprenörer upplevt problem med höjdangivelserna i sina GNSS-system. Swepos har efter omfattande ”detektivarbete” konstaterat att det är väderförhållanden som legat bakom problemen.

De problem som upplevts med höjder i GNSS-system beror på väderförhållanden konstaterar Swepos. 

Under sommaren har det inkommit rapporter om tidvisa höjdavvikelser på upp mot en decimeter vid mätning med såväl Swepos Nätverks-RTK-tjänst som nätverks-RTK generellt, skriver Lantmäteriet/Swepos idag på sin hemsida.  

Trots omfattande felsökning har inget samband mellan platser och tidpunkter eller använda roverutrustningar kunnat konstateras. Inte heller har använda satellitsystem satellitsignaler eller mottagarfabrikat på Swepos-stationerna visat något avvikande. ”Vi har i stället kommit fram till att höjdavvikelserna uppkommit i samband med passager av vissa väderfronter som vandrar företrädelsevis från väster till öster över Sverige. Vi har även konstaterat att samma problematik fanns vid vissa tillfällen under sommaren 2018”, uppger man på hemsidan.

Fördröjningen av satellitsignalerna genom troposfären är en av de viktigaste felkällorna och faktorerna att beakta vid RTK-mätning. Nätverks-RTK-programvaran modellerar på ett bra sätt den variation i signalfördröjning som en förändring i troposfärens vattenångainnehåll ger upphov till. Vid exceptionella förhållanden som vid vissa åskfrontspassager främst sommartid (juni–augusti) kan modelleringen vid uppskattningsvis upp mot fem tillfällen per sommarmånad vara otillräcklig, särskilt i den inledande delen av passagen. Vi anmodar därför användare att alltid beakta de faktorer som kan påverka RTK-mätning, skriver man vidare på hemsidan.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste