”Resultatet bland de bästa någonsin”

Lantmännens resultat för perioden januari – augusti är bland de bästa någonsin. Det framgår av delårsrapporten som presenteras idag. Största resultatförbättringarna står Swecon för tillsammans med divisionen livsmedel.

Swecons resultat har ökat rejält under årets första åtta månader. Det framgår av Lantmännens nya delårsrapport som presenteras idag. Viss avmattning börjar dock att märkas. 

Lantmännens totala nettoomsättning för perioden var 31,7 miljarder, en ökning med nio procent jämfört med motsvarande period i fjol.

– Lantmännens resultat till och med andra tertialet är bland de bästa någonsin, trots utmaningarna som förra sommarens torka har inneburit. Det starka resultatet bekräftar än en gång att vi har en solid strategi, en stark affärsportfölj, goda relationer till medlemmar och kunder – och inte minst kompetenta och engagerade medarbetare. Vi har alla förutsättningar att leva upp till vårt mål om att fortsätta bygga ett företag och ett svenskt lantbruk i världsklass, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen.

Störst resultatförbättringar har skett inom division livsmedel och affärsområde Swecon, framgår av delårsrapporten. Swecon redovisar ett resultat som är klart högre än i fjol. 277 miljoner kronor mot 219 miljoner samma period 2018. Aktivitetsnivån är fortsatt hög på alla Swecons marknader – särskilt i Tyskland, där försäljningen har fortsatt att öka. Vissa signaler på avmattning börjar dock märkas, skriver man i delårsrapporten. Försäljningen av stora maskiner är god i norra Sverige, medan konkurrensen i södra Sverige är hårdare. Efterfrågan på service och reservdelar är fortsatt hög på alla marknader, till följd av en större maskinpopulation och ökad nyttjandegrad av maskinerna bland Swecons kunder.

Även Lantmännen Maskin visar ett resultat som är högre än föregående år, framförallt tack vare goda effekter från det pågående besparings- och effektiviseringsprogrammet. Bland annat har ett antal icke lönsamma anläggningar avvecklats, personalstyrkan reducerats och sortimentet fokuserats på mer maskinnära produkter. Efterfrågan på traktorer och redskap är fortsatt lägre än föregående år, en viss ökning har dock märkts i samband med den nya skörden – och tack vare en god vallskörd under juli och augusti.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 03 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste