Avgift för trafikstörande arbeten föreslås

I dag presenterar Stockholms handelskammare förslag på strategier och åtgärder för ett bättre transportsystem. Förslagen är framtagna av Jonas Eliasson, professor i transportsystem, och bland annat föreslås en trafikstörningsavgift för gatuarbeten som påverkar trafiken samt längre masstransportlastbilar.

 

”Gatuarbeten och andra trafikstörande arbeten betalar inte sina samhälleliga kostnader. Det gör att det inte finns incitament att störa trafiken så lite och kort som möjligt. En trafikstörningsavgift borde införas", skriver professor Jonas Eliasson i en rapport som läggs fram av Stockholms handelskammare idag. Arkivbild

Jonas Eliasson är gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet, ordförande för Ingenjörsvetenskapsakademins samhällsbyggnadsavdelning, och tidigare professor i transportsystemanalys vid KTH. Han har inom ramen för Stockholms Handelskammares arbete tagit fram ett ”Chamber Policy Paper” med fokus på transportsystemets förmåga att skapa tillgänglighet och relevanta åtgärder för att utveckla och förstärka systemet. I rapporten finns både principiella strategier och konkreta åtgärder.

Jonas Eliasson, professor i transportsystem, vill införa en avgift för arbeten som stör trafiken. 

Bland de konkreta åtgärderna föreslås en avgift för trafikstörande arbeten.  ”Gatuarbeten och andra trafikstörande arbeten betalar inte sina samhälleliga kostnader. Det gör att det inte finns incitament att störa trafiken så lite och kort som möjligt. En trafikstörningsavgift borde införas”, skriver Eliasson i rapporten. 

– Det stora bekymret är inte de riktigt stora arbetena, där ligger oftast kommunen på och bevakar, utan de mellanstora arbetena. De är för många för att kommunerna ska kunna lägga mycket resurser på att bevaka dem, men de stör ganska mycket. Den sortens gropar kostar det i stort sett ingenting för bolagen att gräva, säger han till Dagens Nyheter.

Eliasson tycker också att lastbilarna som utför masstransporter ska tillåtas bli längre. ”Hälften av den transporterade tonmängden i Stockholm är masstransporter. Om maxlängden för masstransportlastbilar ökades från 12 till 15 meter skulle antalet masstransportleveranser kunna halveras”, skriver han.

Bland de principiella strategierna skriver han bland annat att bra projekt inte ska kunna falla mellan stolarna. ”Att ansvaret för infrastruktur och kollektivtrafik är uppdelat mellan staten, kommunerna och landstinget gör att vissa bra projekt faller mellan stolarna. Det bör lösas genom länsplanefinansiering och att kommunerna i högre grad medfinansierar projekt i andra kommuner”.

Han menar också att det primära vägnätet måste prioriteras i högre utsträckning. ”Förtätning och bostadsbyggande är viktigt, men det får inte ske på bekostnad av det primära vägnätets framkomlighet”, skriver han i rapporten.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 oktober 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste