Fyra års längre byggtid för Förbifarten – och 3,3 miljarder dyrare

Att bygga Förbifart Stockholm visade sig bli både dyrare och ta längre tid än planerat. Bedömningen i dag är att hela den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm kan öppnas för trafik 2030, istället för 2026. Kostnaderna beräknas öka med 10 procent, vilket motsvarar 3,3 miljarder kronor.

Förbifart Stockholm blir drygt 3 miljarder dyrare än planerat och kommer ta fyra år längre att färdigställa uppger Trafikverket idag. Foto: Mikael Ullén

Orsaken till förlängningen och fördyringen är flera händelser som har inträffat sedan byggstart.

– Snart fyra år in i byggskedet har ett antal risker fallit ut och nya kunskaper har tillkommit i takt med framdriften. Det gör att Trafikverket idag bedömer en byggtid på tio år som alltför optimistisk, säger projektchef Johan Brantmark, i ett pressmeddelande. De främsta orsakerna till att projektet får en förlängd byggtid och en ökad kostnad är de geologiska förutsättningarna i vissa avgränsade avsnitt i berget vi spränger i, samt hävningen av kontraktet och arbetet med tunnlarna på Lovö, säger han.

Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm på Trafikverket, redogör idag för projektets nya tids- och kostnadsanalys. 

Vid tunnelbygget på Lovön har den tidigare entreprenören också begått flera allvarliga byggtekniska fel. Exempelvis var förstärkningen av berget i tunnlarna inte gjord på rätt sätt. Företaget använde fel bergbult, berättar Johan Brantmark, för Sveriges Radio Ekot.

Ekot uppger att den nya entreprenören har varit tvungen att sätta 4 000 nya bultar i berget som förstärkningsåtgärd. Denna uppgift vill Trafikverket inte kommentera, enligt Ekot.

Under hösten har framdriften av projektet pågått längs hela sträckan och Trafikverket har sprängt cirka 800 meter tunnel per månad.

Arbetet med Förbifarten har också försvårats av att berget hållit sämre kvalitet än vad undersökningar hittills visat. Det handlar om svaghetszoner vid Mälarpassagen, och i de norra delarna har berget behövt tätas mer än beräknat.

– Vi ser också i den nya analysen att installationen och testningen av den nya anläggningen kommer att ta längre tid och kosta mer än först beräknat, berättar Johan Brantmark.

Den tids- och kostnadsanalys som Trafikverket arbetat med under året är nu klar och visar en kostnadsökning på 10 procent, vilket motsvarar 3,3 miljarder kronor. Det innebär att kostnaderna i nationell plan ökar från 34,4 till 37,7 miljarder kronor. Bedömningen i dag är att hela den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm kan öppnas för trafik 2030, istället för 2026. Möjligheten att öppna en del av sträckan tidigare utreds.

Fakta:

  • Den nya sträckningen av E4 är 21 km lång från Kungens Kurva till Häggvik. Sex trafikplatser ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet vid flera europavägar.
  • Cirka 18 km av den nya vägen går i tunnel, och totalt med huvudtunnel, arbetstunnel och ramptunnel blir det cirka 55 km tunnel.
  • Trafikverket bygger vägen i ett tjugotal större entreprenader, och i den här fasen av projektet befinner sig tretton entreprenader i ett intensivt byggskede. Ytterligare en entreprenad startar efter upphandlingen på Lovö.
  • När bergtunnlarna är klara kommer nästa del av bygget som är tekniska installationer. Den mängd kraft som ska installeras för att hålla alla system igång motsvarar en mindre kommun i storlek motsvarande Filipstad.
  • När Trafikverket öppnar vägen för trafik innebär det att mängden komplexa vägar dubbleras i Stockholm.
  • I våras upphandlade Trafikverket en tillfällig entreprenör ute på Lovö. En ny entreprenör väntas vara på plats i det delprojektet efter årsskiftet.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 november 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste