Med sandvagn går det mer än dubbelt så fort

Med hjälp av en Bredal K105 för utläggning av sand ökar entreprenadfirman Tom Olsen ApS takten i arbetet. Den avlöser den traditionella utläggningen med lastmaskin, och lyfter såväl kapacitet som hastighet märkbart. – Vi löser uppgiften tre gånger så fort och sparar en man, säger entreprenören.

 

Med sandvagnen utförs arbetet med grusutläggning i botten på diket tre gånger snabbare än tidigare. 


När den danska entreprenadfirman Tom Olsen ApS vann en större upphandling om nedgrävning av 10 kilometer 50 kV högspänningskablar, behövde man tänka nytt för att hålla tidplanen. Det krävde en investering i nya maskiner för att säkra hög produktivitet, och att hålla tidplanen. 

Uppdragsgivare är företaget Cerius, som står för elnätet på det mesta av Själland, Lolland-Falster och öarna. Uppgiften är uppdelad i två etapper, där den första delen utförs strax utanför staden Nestved, en sträcka på knappt tre kilometer. Tidplanen var stram med start första juni och avslutning sista juli. Senare på året läggs sju kilometer kabel mellan Rödby och Rödbyhamn.

Tre kablar läggs ned på ett djup av 1,3-1,5 meter i det grävda diket. På botten läggs ett lager sand på 10 cm, och när kablarna är dragna, täcks de med ett lager sand på 10 cm, innan diket återfylls. 
 

Danni Olsen, entreprenörfirman Tom Olsen, framför Bredal-sandvagnen som effektiviserar grusutläggningen och sparar en man. 

Bra investering i ökad effektivitet

Hos Tom Olsen ApS valde man att anskaffa en Bredal K105-sandvagn för att klara arbetet med utläggningen av sand. Vagnen är utrustad med extra höga sidor och rymmer 11 kubikmeter sand, som via sandutläggaren bak på vagnen fördelas i rännan. Sanden förs fram av ett kraftigt gummiband i botten på vagnen, och både band och sandutläggare drivs hydrauliskt. Bandet har variabel hastighet och styrs från förarhytten. 

- Vi har valt att investera i en sandutläggare, för att den lägger ett fint jämnt lager grus i botten och för att den kan köras längs med diket i motsats till en lastmaskin, säger Danni Olsen från entreprenören Tom Olsen ApS.Sandutläggaren styrs hydrauliskt och kan svängas till båda sidorna. En man finstyr sandutläggaren och ser till att sanden ligger helt jämnt. 

Större kapacitet och högre hastighet

Traditionellt görs arbetet med en lastmaskin, där två man utöver lastmaskinsföraren hjälper till med att fördela och jämna sanden. Skopan på en lastmaskin rymmer 3 kubikmeter mot 11 kubikmeter i sandvagnen.

- Med sandvagnen utför vi denna del av arbetet tre gånger så fort, och så sparar vi också en man. Det ökar flexibiliteten också, eftersom det inte är så lätt att få tag i arbetskraft för tillfället, siger Danni Olsen. Han tillägger, att det dessutom ofta kan vara svårt att komma åt med en lastmaskin. 

Nyanskaffning med perspektiv

I samband med uppgiften investerade Tom Olsen ApS utöver Bredal-sandvagnen också i en traktor och en 36 tons grävmaskin. I företaget glädjer man sig åt, att de nya maskinerna också kan användas till liknande uppgifter, såsom nedläggning av fjärrvärme- och vattenledningar. Företaget, som ligger i Ullerslev på Lolland, sysselsätter totalt 13 personer och har under många år utfört kabelarbete för SEAS, det nuvarande Cerius.

Bredal-sandvagnen finns i flera storlekar, bland annat den riktigt stora K165-versionen som rymmer upp till 19 kubikmeter. Enligt Danni Olsen övervägde de att välja den stora modellen, men den blev helt enkelt för stor med boogiehjul. Bredal-sandvagnar kan också levereras med extrautrustning för utläggning av tex. topdressing på fotbollsplaner/golfbanor samt utrustning för spridning av sand/salt på vintervägar.

 

Entreprenadaktuellt
redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste