Samordning och erfarenhetsutbyte gav arbetsmiljöpris

Arbetsmiljöarbete med fokus på samordning, genomslag i hela verksamheten och erfarenhetsutbyte är ett framgångskoncept för Sweco. De är nämligen årets vinnare av Ostlänkens arbetsmiljöpris.

Sweco har fått Ostlänkens arbetsmiljöpris för bland annat samordning och erfarenhetsutbyte. 

I höstas utlyste Trafikverket för andra året i rad en arbetsmiljötävling bland Ostlänkens leverantörer. Syftet är att belysa att arbetsmiljön är en viktig strategisk fråga. Idag är Ostlänken i huvudsak i planerings- och projekteringsskede, men genom att tidigt öka medvetenheten för arbetsmiljöfrågor kan arbetsmiljörisker minimeras innan anläggningen börjar byggas.Sweco är årets vinnare för arbetet med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. Förutom äran, tilldelas Sweco en check på 25 000 kronor öronmärkta för personalfrämjande åtgärder.

Motiveringen till priset lyder:

”Arbetet med samordningen av arbetsmiljöfrågorna i projekteringen upplevs inkluderat i verksamheten. Arbetsmiljöfrågorna får ta plats och har därmed genomslag i hela projektorganisationen. Sweco har erfarenhetsutbyte med pågående produktion i Kardonbanan, samverkar med produktionsplaneringen och verkar för att olika teknikområden tar hänsyn till varandras lösningar för att skapa en god och säker arbetsmiljö.”

Danuta Jansson, BAS-P handläggare, är en av dem som arbetar med arbetsmiljöfrågorna på Sweco.
– Det känns jättebra att få Ostlänkens Arbetsmiljöpris 2019. Vi har under lång tid arbetat metodiskt med arbetsmiljöfrågorna i uppdraget och skapat en uppdragskultur där arbetsmiljöfrågorna får och tar plats i planerings och projekteringsskedet, vilken vi även kommer att arbeta vidare med i uppdraget, berättar Danuta i ett pressmeddelande.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste