Arbetet igång med Gotlands nya elväg

I mitten av november påbörjades arbetet med den första etappen på den nya elvägen som ska byggas på Gotland. Syftet är att testa en induktiv laddningsteknik.

Första arbetena med Gotlands elväg startade i mitten av november. Foto: Smartroad Gotland

”Smartroad Gotland” är den första trådlösa elvägen i världen på allmän väg. Projektet stöds och finansieras av Trafikverket och leds av ElectReon AB. RISE deltar som forskningspart med expertkunskap och analys. Projektets mål är att visa att tekniken är redo för kommersialisering och förse beslutsfattare med kunskapsunderlag inför en potentiell storskalig implementering.

– Vår roll är att göra användarstudier och analysera data för att kunna avgöra bland annat verkningsgrad och hur chaufförer upplever att köra på elvägen. Vi ska också studera en storskalig implementation av elvägstekniken, till exempel genom att analysera vad det skulle innebära för olika transportaktörer att använda elväg i sin verksamhet, säger Oscar Enerbäck, RISE, i ett pressmeddelande.

Trådlös elvägsteknik baseras på kopparspolar som installeras under vägbanan. Dessa överför energi till en mottagare som kan monteras på alla typer av elektriska fordon såsom lastbilar, bussar och personbilar, vilket möjliggör laddning under färd och därmed minimal batterianvändning. Installationsarbetet är enkelt: ett 10 centimeter djupt schakt fräses i mitten av vägbanan, vari kopparspolar ingjutna i gummi placeras, därefter asfalteras vägen om. Under installationsarbetet på Gotland deltar representanter från flera länder för att utvärdera processen inför framtida projekt.

– Detta utgör en viktig milstolpe, baserat på grundliga förberedelser och ett målinriktat team. En förberedande installationsövning genomfördes på ElectReons anläggning i Israel för en månad sedan för att utbilda teamet inför den första installationen på allmän väg. Jag är glad att allt löper enligt plan och att vi nu är redo för svenskt klimat och svenska förutsättningar, säger Håkan Sundelin, projektledare Smartroad Gotland i pressmeddelandet.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste