Nu kommer ellastbilar även för anläggning

Nyligen startade Volvo försäljningen av eldrivna lastbilar för stadstransporter. För att visa att eldrift även kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ för tyngre lastbilar har Volvo lastvagnar utvecklat två eldrivna konceptlastbilar för anläggningstransporter och regional distribution.

Volvo Lastvagnar presenterar nu eldrivna konceptlastbilar bland annat för anläggningstransporter. Foto: Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar kommer att använda dessa elektriska konceptfordon för att utforska, demonstrera och utvärdera olika lösningar och mäta samhällets och marknadens intresse.

- Vi ser en stor långsiktig potential för eldrivna tunga lastbilar inom regionala transporter och anläggningstransporter. Våra konceptbilar utforskar och demonstrerar olika lösningar för framtiden samtidigt som de ger oss möjlighet att utvärdera marknadens och samhällets intresse. För att efterfrågan på eldrivna lastbilar ska öka måste en snabb utbyggnad av laddningsinfrastrukturen genomföras, samtidigt som mer kraftfulla ekonomiska incitament måste skapas för de åkare som agerar pionjärer genom att välja nya fordon med lägre miljö- och klimatpåverkan, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar, i ett pressmeddelande.

De låga ljudnivåerna och avsaknaden av avgasutsläpp gör att eldrivna tunga lastbilar kan bidra till att förbättra arbetsmiljön för förare och anläggningsarbetare. Avsaknaden av avgasutsläpp kommer att dessutom ge en betydande och positiv effekt på luftkvaliteten i städer med många pågående byggprojekt. Avsaknaden av motorbuller gör att dessa lastbilar även kan utföra transporter under fler av dygnets timmar. Det skapar nya möjligheter till effektivisering, till exempel av stora anläggningsprojekt och transporter i och runt städer.

Transportsektorns totala klimatpåverkan kan minskas genom en användning av tunga elfordon för regionala transporter. Den största delen av godsdistributionen med lastbil inom EU är regional.

- Det finns ett enormt antal lastbilar som används för regionala godstransporter i Europa som har en genomsnittlig årlig körsträcka på 80 000 km. Det innebär att en ökad användning av elfordon i den regionala distributionen skulle medföra betydande klimatvinster, förutsatt att den el som används är fossilfri, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationsdirektör, Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnars plan för eldrivna tunga lastbilar för anläggningstransporter och regional distribution är att börja med att låta utvalda kunder i Europa genomföra pilottester med ett litet antal av framtidens elfordon. En mer omfattande kommersialisering kommer att genomföras senare.
 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste