använd ej" /> Hård kritik från Maskinentreprenörerna till Trafikverkets sätt att upphandla - Entreprenadaktuellt

Hård kritik från Maskinentreprenörerna till Trafikverkets sätt att upphandla

Bara en av tio entreprenörer inom tung anläggning anser att fungerar att lämna anbud där Trafikverket är beställare. Det framgår av den senaste konjunkturbarometern som Maskinentreprenörerna presenterar idag.

Nästan hälften av landet maskinentreprenörer vill vara med och lämna anbud till Trafikverket, men anser att upphandlingarna är för stora och krångliga. 

Det innebär att över 4 000 företag med drygt 20 000 anställda som specialiserat sig på att bygga infrastruktur utnyttjas inte av Trafikverket.

– Även om vissa förbättringar har skett är det uppseendeväckande att inte mer ha gjorts för att skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att bjuda på Trafikverkets anbud. Det borde ligga i deras egenintresse och det är ett underutnyttjande av en kompetent bransch som i många fall utför samma jobb men då som underleverantör, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna (ME).

Enligt undersökningen vill 43 procent av maskinentreprenörerna lämna anbud, men säger att förfrågningsunderlagen är för otydliga och komplexa, och entreprenaderna utformade i storlekar som stänger ute den konkurrens som skulle behövas för att byggprojekten bättre ska hålla tiderna och inte dra över i budgeten.

– Det här är högst olyckligt, och det måste förändras, för Trafikverket är inte särskilt framgångsrika när det gäller upphandlingar. Man kan säga att förfrågningsunderlagen är fel utformade även för Trafikverket och skattebetalarna. De stora projekt som upphandlas enligt rådande regelverk håller sällan budget och tidplan. Enligt Riksrevisionen ökar i kostnaden för drift och underhåll av våra vägar i genomsnitt med 40 procent mot det upphandlade priset. Det finns liknande indikationer när det gäller järnvägen, och det ska bli intressant att se vad Riksrevisionen kommer fram till där när rapporten redovisas nästa år, säger Magnus Persson, ordförande för ME.

Riksrevisionen menar också att Trafikverkets upphandlingar har brister, att kontrakten är känsliga för obalanserad budgivning och att Trafikverket får svårt att bedöma vilket anbud som ger lägst kostnad.

– I slutändan handlar det om våra skattepengar. Ska vi driva på produktiviteten och effektiviteten så får inte byråkrati, komplexa och onödigt stora anbud sätta käppar i hjulet. I små- och medelstora företag finns det både kompetens och vilja att bygga och underhålla väg och järnväg på ett effektivt, understryker Hampe Mobärg.

Undersökningen bland Maskinentreprenörernas medlemmar är en del i förbundets konjunkturbarometer MEKO som görs av Navet Analytics. Den visar också att landets maskinentreprenörer har vuxit under de senaste tio åren och både vill och kan hantera entreprenader i rätt storlek. Efterfrågan på företagens tjänster har ökat med 60 procent på fyra år.

– En ökad digitalisering i samhället har gjort att även mindre företag kan vara lika effektiva som större. Både när det gäller att kommunicera och utföra sina tjänster. Trafikverkets upphandlingar verkar inte ha hängt med här, utan främjar helt klart större företag, säger Magnus Johansson, projektledare på Navet Analytics.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste