Gemensamma avfallskrav i Stockholm

Stockholms kommunala fastighetsbolag har gått ihop och enats om gemensamma avfallskrav vid bygg-och rivningsprojekt. Det gör det enklare för de anlitade entreprenörerna att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt Stockholms stad.

Nya skolan i Midsommarkransen kommer att bestÃ¥ av brandstationens gamla vagnhall och en kommande byggnad som kopplas på. Det rivs, byggs om och nytt. Och med det, stora krav på hur avfall hanteras. Foto: Thomas Pella Bergsell

Bort från blandavfall, mot mer källsortering direkt på byggarbetsplatsen och tydligare kommunikation. De nya gemensamma kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Det är en samling verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, EU:s avfallshierarki och för att bidra till att nå Sveriges miljömål. Tidigare hade bolagen olika kravformuleringar och uppföljningsmetodik även om samtliga har utgått från Sveriges Byggindustriers riktlinjer.

– Stockholms stad är en stor aktör och beställare inom byggsektorn. Vi har nu, med de nya kraven, tagit ett samlat grepp för att minska byggavfallet och möjliggöra cirkulära flöden. Det avfall som ändå uppkommer ska med korrekt avfallshantering återvinnas eller återbrukas, säger Daniel Parianos, miljöansvarig på SISAB.

Staden ska också förebygga avfall genom bättre planering och kommunikation genom hela byggprocessen. Bolagen som samlas bakom de gemensamma kraven: Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB samt Fastighetskontoret och Stockholms hamnar.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste