Högt tryck i exploateringsområde

I Västra Frölunda genomför Styrud flera rörtryckningar för dag- och spillvatten. En speciell tunnelborrmaskin har hyrts in från Tyskland för en del av sträckan.  

 

En speciell tunnelborrmaskin har hyrts in från Tyskland för att genomföra de stora ledningsflyttarna i Västra Frölunda. 


I Västra Frölunda pågår en unik satsning där ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer bygger sammanlagt 500 nya bostäder, verksamhetslokaler och en ny skola. Allt ska stå klart till stadens 400-årsjubileum år 2021, men redan nu råder febril aktivitet i området. 

Nya byggnader och vägar innebär att ledningsnät behöver ses över med avseende på läge och kapacitet. Göteborgs stads trafikkontor är beställare och Barslund har huvudentreprenaden, där Styrud fått förtroende att genomföra en del av ledningsarbetena.
 

Flera sänkbrunnar byggs för att användas som start- och mottagningsgropar. 

Klara i februari

– Vi kommer att lägga om ledningarna där fastigheterna ska byggas och dra om dem så att de ligger i gatan istället för att hamna under fastigheterna vilket skulle ske om man lät det vara som det är idag, förklarar Viktor Johansson, platschef på Styrud. 

Styrud drog igång sitt arbete i våras och beräknas vara klara i februari nästa år.

– Vi gör 250 meter betongrörstryckning med ett rör i dimensionen 1 400 millimeter och 230 meter i dimensionen 400 millimeter, berättar han. 
 

Schaktfria metoder minimerar störningarna i trafiken. 

Första gången i Göteborg

Utöver det bygger man också totalt 11 sänkbrunnar i dimensioner på 2-4,5 meter som används som start- eller mottagningsgrop för rörtryckningen. Av de elva brunnarna är fyra stycken så kallade sadelbrunnar, vilket betyder att man går ned med en brunn ovanpå en befintlig ledning för att kunna leda flödet vidare i en ny ledning i samma brunn.

Det som sticker ut mest i projektet för Styruds del är två mikrotunnelborrningar på vardera 120 meter. Tekniken är inte ofta använd i Sverige och det är första gången man använder den i Göteborgsområdet. Till uppdraget har man hyrt in en TBM-maskin med personal från tyska Herrenknecht. 
 

Viktor Johansson är platschef på Styruds projekt i Västra Frölunda. 

Drar rör i rör

– Anledningen att det blev mikrotunnelborrning på den här sträckan är att det finns berg i området, vilket gör att man inte kan trycka rör med vanliga rörtryckningsmetoder, förklarar Viktor Johansson. 

När man gör en TBM-borrning måste personal kunna komma in och byta borrkronor. Därför borrar man upp ett 1 200 millimeters skyddsrör som man sedan kommer att dra ett 400-millimeters rör inuti. 

– Mikrotunneling är inte så vanlig som metod i Sverige ännu, men vi ser att fler och fler börjar få upp ögonen för tekniken så vi tror att intresset kommer öka, säger Viktor Johansson. 

Blandad topografi

– Den blandande topografin är en utmaning för TBM-gänget. Det är svårt att styra borrhuvudet i lera och när vi nu gått i berget så har det visat sig vara hårdare än man trott och det gör att vi inte kan hålla det tempo som vi räknat med. Just nu klarar vi 0,5 – 1 centimeter per minut. Vid optimala förhållanden i blandade massor klarar man ofta 3-4 centimeter per minut. 

Arbetena med både sänkbrunnar, rörtryckning, borrning och TBM-borrning pågår parallellt och totalt är 10-15 man från Styrud engagerade i arbetet. 

Minimera störningar

– Den största utmaningen i det här projektet är att genomföra allt arbete med minimala störningar. Befintliga ledningar i drift ända tills vi är klara och vi måste även visa stor hänsyn till tredje man i form av att minimera trafikstörningarna och liknande, säger Viktor Johansson. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste